ÜST

Namaz Dersleri

Namazımı dersleri kitapçığı 8-11 yaş arası çocuklar için hazırlanmıştır.

Açıklama

Namaz kılma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi isteyenler için uygun bir kitapçıktır. Namaz hareketleri ve bu hareketler esnasında el, ayak ve duruş pozisyonları hakkında öz bilgiler ders ders bu kitapçıkta toplanmıştır.

Ekran Görünümleri
(daha&helliip;)
Share
Haberin Detayı
ÜST

Esma-i İlahîyeye Mazhar Olma Derecesi

İman bir intisaptır. Kul ile Halık arasında bir bağdır. O bağ ve intisap derecesinde insanın kıymeti ortaya çıkar. Nasıl ki antika bir eşya kaba demirciler çarşısına götürülse, beş kuruşluk bir fiyatla satılır. Ama antikacılar çarşısına gidilse, bir milyon fiyatla değer bulur. İşte her bir insan Cenab-ı Hakk’ın antika bir sanat eseridir.

İnsanın Allah’a olan bağlılığı oranında kıymeti olur. Cenab-ı Hakk’a olan bağlılık da şeriat dairesinde ve Sünnet-i Seniyeye ittiba oranında olur. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Üstad’ın Hayatındaki İktisadın Bereketi

Üstad hazretleri Emirdağ Lahikası I. Kısım 51. sahifesinde, “On dokuz sene bu gurbette yalnız iki yüz banknot ile şiddetli bir iktisat ve kuvvetli bir riyazet içinde kendini idare” ettiğini belirtmektedir. Sekiz sahife sonrasında ise, “iki günde beş kuruşluk ekmeğin kendisine kâfi geldiğini” ifade etmektedir.

Buradan şunu anlıyoruz:

Eğer o beş kuruşluk ekmek, bir ekmek fiyatı ise, iki yüz banknot da iki yüz lira ise –ki her iki ifadeden o anlaşılmaktadır-, şöyle bir hesap ortaya çıkmaktadır: (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Külli Bir Niyet ile Dua ve İbadet Etmek

İnsan, ibadetiyle kâinattaki mahlûkatın ibadetini görür veya hisseder. İbadet etmeyen insan mahlûkatın ibadetini görmez ve göremez. Nasıl ki yemediğimiz bir meyvenin tadını bilemeyiz. Ne kadar anlatılsa da onun tadını anlayamayız. İşte kâmil insanlar da manevi makamlarda sürekli mertebe katetmişler. Şeyh Abdulkadir-i Geylani Hazretleri doksan sene hep manevi ilerleme kaydetmiş. Bu manevi mertebeleri çıkmadaki en büyük sır, dua ve ibadetlerindeki dua ve ibadet tarzlarıdadır. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Cüz-i İhtiyariyi Anlamak

Her insan bu dünyada bir yolcudur. Bu yolculuk hayat yolculuğudur. Bu yolculukta da sorumlulukları vardır. Çünkü her istediğini yapamamaktadır. Umumi şartlar dâhilinde hayatını sürdürmektedir. Başıboş değil. En basitinden yemek yerken dahi, yeme filini gerçekleştirme mecburiyetindedir. Demek ki, mes’ul olduğu vazifeleri ifa etmek mecburiyetindedir. Bu mes’uliyet, hayatın her alanında insanın nazarına ilişmektedir. Zaten akıl da bu yükümlülüğün vasıtasıdır.

İnsana belli bir yaşa kadar mühlet verilmiştir. Sorumluluklarını öğrenip hayatına yansıtması için. Bu vecibelerini adet haline getirmesi için kendisine verilen süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Aksi takdirde elden çıkan ademe gider. (daha&helliip;)
Share
Haberin Detayı
Toplam 122« İlk...51015...118119120121122