ÜST

Miraç Kandili Ne Zaman

Önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan, 5 Haziran gecesi Miraç kandilidir.

Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerimde bu geceyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”[1]  (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Üç Ayların Gölgesinde..

İnsanoğlunun dünyaya gönderiliş amaçlarından birisi de ticarettir. İnsan fânî hayatta fânî şeyleri verip bâkî bir âlemde bâkî şeyleri satın almakla vazifelendirilmiş. Görünüşte alış-verişe konu olan şeyler birbirine denk değil, ama bu da yine O’nun rahmetinin bir ifadesi. Ötelerde lazım olacak şeylerin hepsinin tedârik alanı bu âlemdir. Kur’an-ı Kerim’de bu ticareti vurgulayan bir çok ayet-i kerime mevcuttur: “Allah, karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır.” (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Üç Aylar Tesbihi..

Halk arasında yaygın olan bu tesbihin kaynağı bulunamamıştır. Ancak tesbih çekmek meşru ve güzel taattır. Bu itibarla çekilmesi mahzurlu değildir.

Receb’in ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir. 111 defa “Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Üç aylara Girerken..

“Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhûr-u selâsenizi (üç aylarınızı) tebrik ediyoruz.” (Şuâlar, s. 416) (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Üç Ayların Başlangıcı – 2013

Bu yıl mübarek üç aylar 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü başlayacak. Yani 1 Recep başlangıç. 1 Şaban 10 Haziran Pazartesi’ye denk gelirken, 1 Ramazan’da 9 Temmuz Salı’ya denk geliyor. Üç aylar orucunı tutmak isteyenlere duyurulur. Üç ayların bizler için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Share
Haberin Detayı
Toplam 3123