ÜST

Asıl musibet dine gelen musibettir..

Bediüzzaman Hazretleri “Asıl musibet dine gelen musibettir” diyor. Bundan da anlaşılıyor ki, dünyaya ve şahsa ait musibet ve hastalıklar, hakikat noktasında musibet değildir; bazen de ilahi bir ihsan ve ikram hükmünde olur. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Üstad’ın İsevilik Hakkındaki Görüşleri Hangi Ayet ve Hadislere Dayanıyor?..

İslam dini geçmişteki bütün dinleri semavi olsun, beşeri olsun, iptal ve nesh etmiştir. İslam ve Kur’an’dan sonra hak ve kabul edilebilecek başka bir din, başka bir kitap yoktur. Bu, yoruma ve tevile açık bir mesele değildir. Bu hususta sarih ve kati ayet ve hadisler mevcuttur. Risale-i Nur’un hiçbir yerinde ve ibaresinde bunun aksine işaret eden bir kelime ve cümle yoktur.

İslam ve iman tecezzi ve inkısam kabul etmez. Yani bir insan; “Ben şu kadarına inanırım, ama şunlara inanmam.” derse, imanı sahih ve makbul olmaz. Bu yüzden İslam muamelatını ayrı bir sınıfa koymak mümkün değildir. İmanın sahih ve makbul olması İslam muamelatının kabulü ile mümkündür. Üstat bu manayı şu cümle ile izah ediyor: (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Kemmiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok..

Kemiyet, “miktar, sayı , nicelik.” demektir. Keyfiyet ise, “kalite, nitelik” manasına gelir. Bir tek çiçekteki hayat şerefini, milyarlarca taşta bulamayız. Aynı şekilde, bir böcekteki hayat, bütün bitkiler âlemini fazlasıyla tartar. Gerçek bu iken bir mü’minin şerefi dünyalar dolusu müşrikle, yahut ateistle nasıl kıyas edilebilir?. Birinci misâlimizde “hayat” keyfiyettir, ikinci misâlimizde ise “iman”. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Zaman tarikat zamanı değil mi, hakikatten maksat nedir?..

Tarikat, İslam’ın yaşanma tarzlarından biridir. Yani, İslam tarikatla da yaşanır, tarikatsız da… Bediüzzaman, günümüz şartlarında “ilim içinde hakikate bir yol bularak” yeni bir yol, yeni bir çığır açmıştır.

Kendisi doğrudan tarikatta olmamakla birlikte tarikatların zikirlerini okumuş, o yolların feyzinden istifade etmiştir. “Nur risalelerinin on iki tarikatın hülasası olduğunu” söyler. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Annesini (veya bir yakınını) kaybeden bir insana, Risale-i Nur’da nereden teselli verebiliriz?..

Evvela, Risale-i Nurların her bir cüzü, hakiki ve tahkiki imanı ders verdiği için, kalp ve gönüllere bir teselli ve inşirahtır.

İkincisi, Risale-i Nurlardaki ölümle ilgili bütün bahisler, ölümün içyüzünü ve hakikatini kati bir şekilde beyan ve keşfettiği  için, ölüme tam bir ilaç ve şifadır. Hatta ölümün bir nimet ve ebedi bir saadetin  başlangıcı olduğunu göstermesi ile ölümü insana sevdirir. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
Toplam 212