ÜST

Ey yaşayan ölüler!

Share
Haberin Detayı
ÜST

Zübeyir Gündüzalp’in Bir Nur Talebesine Mektubu

 

 

 

 

Resmi büyük görmek için üzerine tıklayın.

 

 

 

 

 

(daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Vahdetü’l-Vücud Meselesi..

Vahdetü’l-vücud ise, bir meşrep ve bir hal ve bir nâkıs mertebedir. Fakat zevkli, neş’eli olduğundan, seyr ü sülûkta o mertebeye girdikleri vakit, çoğu çıkmak istemiyorlar, orada kalıyorlar, en müntehâ mertebe zannediyorlar. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Leyle-i Kadre Ulaşmanın Yolları

Biri, bir sene gezip dolaşıp tâ o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için bir sene mesafeyi tayyetmek lâzım gelir. Şu ise, ehl-i sülûkün mesleğidir ki, ehl‑i tarikatin çoğu bununla gider.

İkincisi, zamanla mukayyet olan cism-i maddî gılâfından sıyrılıp tecerrüdle ruhen yükselip, dün geceki Leyle-i Kadri öbür gün leyle-i îyd ile beraber, bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir; başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.

(daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Orucun Sosyal Hayattaki Yeri

Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenâb-ı Hak, o ihtilâfa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor.

(daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
Toplam 41234