ÜST

El-Mü’min – Herşey Onu (c.c) Anlatıyor

Not: İnternetiniz hızlı değilse, izlemek için videonun yüklenmesini bekleyin.

Şu anda bizi izlerken, deprem, yangın, sel, malınızın telef olması gibi korkulardan ve endişelerden, emniyet ve güven içinde olmanız Allah’ın hangi isminin bir tecellisidir?

EL-MÜ’MİN:

Bu ismin dört manası vardır. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

El-Kuddüs – Herşey Onu (c.c) Anlatıyor

Not: İnternetiniz hızlı değilse, izlemek için videonun yüklenmesini bekleyin.

Allah Kuddüs’tür; bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Âcizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Bu ismin diğer bir manası ise, bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir.

Evet, güzellik güzelden gelir, mükemmellik kemalden gelir, ihsan cömertlikten ve servet zenginlikten gelir. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

El-Melik – Herşey Onu (c.c) Anlatıyor


Not: İnternetiniz hızlı değilse, izlemek için videonun yüklenmesini bekleyin.

Melik, sultan ve padişah demektir. Cenab-ı Hak Melik’tir; bu kâinatın sultanı ve padişahıdır. Her şeyin anahtarı O’nun yanında ve her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı
ÜST

Er-Rahim – Herşey Onu (c.c) Anlatıyor

Not: İnternetiniz hızlı değilse, izlemek için videonun yüklenmesini bekleyin.

Rahim: Yarattıklarına merhamet eden, acıyan ve şefkat gösteren manasındadır. Allah rahimdir, rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. merhametiyle şu alemi yoktan icat etmiş, her bir varlığa kendine mahsus bir elbise giydirmiş, her birini farklı şekillerde terbiye etmiş , vazifelerini öğretmiş ve hayatını devam ettirebilmesi için lazım olan cihazlarla teçhiz edip, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını şefkat ile karşılamıştır.

Şimdi o rahmet denizinden birkaç damlayı hep beraber görelim: (daha&helliip;)
Share
Haberin Detayı
ÜST

Er-Rahman – Herşey Onu (c.c) Anlatıyor

Not: İnternetiniz hızlı değilse, izlemek için videonun yüklenmesini bekleyin.

Rahman bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören, yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır.

Gözümüzle görüyoruz ki, birisi var, yeryüzünü bir sofra yapmış ve o sofrayı en leziz yiyecekler ile doldurmuş. Ve o sofraya bütün canlıları davet etmiş. Şimdi bu sofralara bakalım: (daha&helliip;)

Share
Haberin Detayı